Styrelse 2024

Ordförande:
Elisabeth Mattsson 070-6750298
elisabeth.mattsson70@gmail.com

Vice Ordförande:
Petri Myllymäki 070-3715220
petri.millhill@hotmail.com

Sekreterare:
Marie-Louise Widenroth 073-1514492
marie-louise.widenroth@live.se


Kassör:
Gunilla Hagenlöv 070-2494207
gunilla.hagenlov@hotmail.com
Utställningsansvarig
Ann-Kristin Myllymäki 070-2837630
ann-kristin.my@hotmail.com


Jaktansvarig:
Patrik Magnusson 070-2832728
patrik45magnusson@gmail.com


Webbansvarig:
Caroline Lund 070-5752551
lundcaroline@hotmail.com

Suppleant:
Maria Sandlund 070-6838652
sandlund5@hotmail.com
Valberedning:
Pentti Virkkunen (sammankallande)
070-5736070

Lena Sundkvist Ökvist


Revisor:
Hjördis Mämmi   070-3061289


Revisorsuppleant:
Leif Bäckström (sammankallande)
Ingrid Grundström