Styrelse 2022

Ordförande:
Elisabeth Mattsson   070-6750298
elisabeth.mattsson70@gmail.com

Vice Ordförande:
Ingrid Grundström  076-6328448
pennygirls@telia.com

Sekreterare:
Marie-Louise Widenroth   073-1514492
marie-louise.widenroth@live.se


Kassör:
Gunilla Hagenlöv   070-2494207
gunilla.hagenlov@hotmail.com


Jaktansvarig:
Patrik Magnusson 070-2832728
patrik45magnusson@gmail.com

Ordinarie Ledamot:
Petri Myllymäki 070-3715220
petri.millhill@hotmail.com


Webansvarig:
Caroline Lund  070-5752551
lundcaroline@hotmail.com


 
Suppleant:
Utbildningsansvarig

Nina Huhta  070-2233599
harjubackens@telia.com


Suppleant:
Utställningsansvarig

Ann-Kristin Myllymäki   070-2837630
ann-kristin.my@hotmail.com


Adjungerad:

 
Valberedning:
Pentti Virkkunen (sammankallande)
070-5736070

Anders Segerlund
070-6922095


Revisor:
Hjördis Mämmi   070-3061289


Revisorsuppleant:
Leif Bäckström