Styrelse 2020

Ordförande:
Pentti Virkkunen   070-5736070
pentti@sunmistkennel.se

Vice Ordförande:
Ingrid Grundström  073-6328448
pennygirls@telia.com

Kassör:
Gunilla Hagenlöv   070-2494207
gunilla.hagenlov@hotmail.com

Sekreterare:
Marie-Louise Widenroth   073-1514492
marie-louise.widenroth@live.se


Jaktansvarig:
Elisabeth Mattsson   070-6750298
elisabeth.mattson70@gmail.com


Ledamot:
Patric Magnusson 070-2832728
patrik45magnusson@gmail.com


Ledamot:
Caroline Lund  070-5752551
lundcaroline@hotmail.com


 
Suppleant:
Utbildningsansvarig

Magnus Pehrsson   0920-80218
116.pehrsson@gmail.com


Suppleant:
Jaktansvarig

Nina Hutha  070-2233599
harjubackens@telia.com

Adjungerad:
Utställningsansvarig

Ann-Kristin Myllämäki   070-2837630
ann-kristin.my@hotmail.com 
Webbmaster:
Ann-Louise Berglund   070-3603429
akvarellens@telia.com

Valberedning:
Katrina Bäckström 070-688 38 79
Birgitta Lindström  070-282 53 60

Revisor:
Hjördis Mämmi   070-3061289