Jakt/apportering

Särskilt Jaktprov
I samarbete med Norrlabben
28-29/9 I Piteå
Domare: Anders Gustafsson

Lördag: Nkl  Grk
Söndag: Ökl Norrlabben

Mer info kommer....

 

Bilder från apporterings kursen 1/5 2017

Instruktör Kati Sandberg
Foto: Elisabeth Mattsson & Marie-Louise Widenroth
För större bilder klicka på bilden.

Målsättning jaktliga aktiviteter.
 
Golden retrievern är en apporterande fågelhund. I avelsarbetet strävar man efter att bevara retrieverns exteriöra och jaktliga egenskaper.
 
Med hjälp av jaktegenskaperna ska en retriever vara motiverad till att söka efter dött och skadat vilt,
apportera detta med ett mjukt grepp såväl i vatten som så land,
och slutligen snabbt leverera in viltet till sin förare.
 
Golden retrieverklubben har bland annat till uppgift att öka intresset för rasens jaktliga funktioner hos hundägare,valpspekulanter samt ägare till avelshundar.
För att utvärdera de jaktliga egenskaperna hos våra avelsdjur, dvs kunna kontrollera att hundarna har de egenskaper som behövs för att klara de situationer som uppstår på en jakt, så har vi våra retrieverjaktprov. Här har man skapat situationer för att testa de egenskaper hunden bör ha.
 
Det finns tre typer av jaktprov:
A-prov
B-prov
C-prov

loading...