VP Cindys Minne

Cindys Minne är ett vandringspris skänkt av Leif & Katrina Bäckström, Solstrimmans Kennel.
Priset delas årligen ut i samband med Golden retrieverklubben Norrbottens avdelnings årsmöte.Till den Norrbottens ägda Golden retriever som har under föregående år fått högsta poäng enligt bifogad skala. Meriterna skall vara officiella och tagna i något av det Nordiska länderna.

Till poäng räknas det två högsta meriterna i varje följande gren: A-prov retriever B-prov retriever, viltspår samt utställning.Meriterna skall vara tagna i minst två av ovan nämda grenar.
Championat ger alltid högsta poäng =12p och får räknas endast en gång efter Championatets godkännande.

Grattis till årets vinnare av Cindys Minne 2019

Dewmist Storm Request 25p
Ägare: Patric Magnusson

Grattis till årets vinnare av Cindys Minne 2018

Dewmist Storm Request 36p
Ägare: Patric & Annika Magnusson

Grattis till årets vinnare av Cindys Minne 2017

Sunmist Hold The Line 36p
Ägare: Magnus Persson
 

2. SE V CH Sunmist Indie Star 30p
Ågare: Birgitta Lindström
3. Dewmist Storm Request 21p
Ägare: Patrik Magnusson
4. SE V CH Sjulgårdens Fast and Furious 16p

Ägare: Patrik Magnusson

Grattis till årets vinnare av Cindys Minne 2016

NORD UCH SE VCH Dewmist Diplomacy 56p
Ägare: Patrik & Annika Magnusson

2. Stenlyans Working Overtime 40 p
Ägare:Iris Sandström
3. Sjulgårdens Fast and Furious 27p
Patrik & Annika Magnusson

4. Stenlyans All at Once 26p
Ägare:Iris Sandström
5 Stenlyans Golden Moonlite 16p
Ägare:Iris Sandström

Cindys minne är ett vandringspris skänkt av Leif och Katrina Bäckström, Solstrimmans kennel, till minne av deras första Golden retriever

Int S SF Uch Cindirella. "Cindy" som visade hur användbar en riktig retriever är.

Priset tilldelas årligen på GRK Norrbottenssektionens årsmöte till den golden som under det föregående kalenderåret har fått högsta sammanlagda summan enligt nedanstående poängskala.

Hundens ägare skall vara medlem i GRK och bosatt i Norrbotten.

I tävlan ingående meriter skall vara tagna i något av de nordiska länderna (Sverige, Norge, Finland, Danmark).

De i tävlan ingående meriterna skall vara skriftligen
GRK Norrbottenssektionens styrelse tillhanda senast 31/12.
Grattis till årets vinnare av
Cindys minne 2015
 
SEVCH SEU(u)CH Stenlyans all at once
Ägare & Uppfödare:Iris Sandström
 
Resultat VP Cindys minne 2014
 
1. SEU(u)CH Stenlyans all at once
Ägare & Uppfödare:Iris Sandström
2. Stenlyans Golden Beauty
Ägare & Uppfödare:Iris Sandström
 
Resultat VP Cindys minne 2013

1. Sjulgårdens My Hart on Fire 30 poäng
Ägare & Uppfödare: Annika och Patrik Magnusson
2. Sjulgårdens Make it Fun 21 poäng
Uppfödare och ägare som ovan
3. Stenlyans Dance Under The Sky 16 poäng
Ägare & Uppfödare: Iris Sandström
 
Resultat VP Cindys minne 2012
 
My Type Of Disco Dancer 43p
Ägare: Ulla & Anders Segerlund
 
Resultat VP Cindys minne 2011
 
1. Solstrimmans My Type Of Saga 45p
Ägare: Ulla & anders segerlund
2. Stenlyans Dansa med Mig 37p
Ägare: Iris Sandström
3. Solstrimmans Zkyhigh 29p
Ägare: Iris sandström
4. My Type Of Disco Dancer 27p
Ägare: Ulla & anders segerlund
5. Stenlyans Dance Under The Zky 26p
Ägare: Iris Sandström
6. Solstrimmans Trick Or Treat 25p
Ägare: Catrine Nilsson
7. Stenlyans Golden Beauty 18p
Ägare: Iris Sandström
8. My Type Of Disco Party 13p
Ägare: Ulla & anders segerlund

Resultat VP Cindys minne 2010
 
1. Stenlyans Dansa Med Mig 34p
Ägare:Iris Sandström
 
2. Solstrimmans Arctic Foxfire 25p
Ägare: Christina Almquist
3. Solstrimmans Zkyhight 24p
Ägare: Iris Sandström
4.Solstrimmans Trick Or Treat 23p
Ägare: Catrine Nilsson
 
Resultat VP Cindys minne 2009
Syskonen delar på Vandringspriset.
SE VCH Solstrimmans Zupersky 24p
Solstrimmans Zkyhigh 24p
Uppfödare:Leif & Katrina Bäckström
Ägare: Ulla Linqvist & Iris Sandström
 
Resultat VP Cindys minne 2008
SVCH SUCH LP1 Solstrimmans Zecret Mission
Uppfödare:Leif & Katrina Bäckström
Ägare: Ulla Linqvist
 
Resultat VP Cindys minne 2007
1:a SVCH Sjulgårdens My Heart´s On Fire 33p
Ägare & uppfödare: Patrik & Annika Mangnusson
 
2:a SVCH SU(u)CH LP1 Solstrimmans Zecret Mission 32p
Uppfödare:Leif & Katrina Bäckström
Ägare: Ulla Linqvist
3:a SVCH Solstrimmans Titania 27p
Uppfödare: Leif & Katrina Bäckström
Ägare: Catrine Nilsson
4:a SUCH FINUCH NORDUCH INTCH Solstrimmans Amethyst 24p
Uppfödare & ägagare: Leif & Katrina Bäckström
5:a Solstrimmans Scandinavian Design 22p
Uppfödare & ägare: Leif & Katrina Bäckström
 
Resultat VP Cindys minne 2006
 
1:a
SUCH FINCH SVCH My Type Of Sweetheart 51p,
äg: Ulla och Anders Segerlund
 
2:a
SVCH Solstrimmans My Type Of Saga 46p,
äg: Ulla och Anders Segerlund
3:a
INTUCH SUCH FINUCH Solstrimmans Arctic Amethyst 38p
äg: Leif och Katrina Bäckström
4:a
INTUCH SUCH FINCH NORDW-05 Solstrimmans Sir Dancealot 34p,
äg: Leif och Katrina Bäckström
5:a
SU(u)CH LP I Solstrimmans Zecret Mission 31p
äg: Ulla Lindquist
6:a
SU(u)CH FINCH Solstrimmans Ztargleam 28p,
äg: Leif och Katrina Bäckström
7:a
Guess Navarra 21p
äg: Ulla och Anders Segerlund
8:a
Guess Conelly 20p
äg: Ulla och Anders Segerlund
 
Resultat VP Cindys minne 2005
 
1:a
Trewater Bollinger 40p
ägare: Patrik och Annika Magnusson
uppfödare: Jane Clark
 
2:a
My Type of Sweetheart 37p
ägare och uppfödare: Ulla och Anders Segerlund
3:a
Solstrimmans Pole Position 33p
ägare och uppfödare: Leif och Katrina Bäckström
4:a
Solstrimmans Zecret Mission 29p
ägare: Ulla Lindqvist
uppfödare: Leif och Katrina Bäckström
5:a
Sjulgårdens for your eyes only 14p
ägare och uppfödare: Patrik och Annika Magnusson
 
Resultat VP Cindys minne 2004
 
1:a
SU(u)Ch SVCH Stenlyans A Breeze of Love, "Loppan"
e: Inassicas Clapton
u: INT FIN SUCH SVCH Solstrimmans Ålmajlavin
ägare och uppfödare: Iris Sandström
 
2:a
SVCH Sjulgårdens Double Diamond "Zaga"
ägare och uppfödare: Patrik och Annika Magnusson
3:a
SUCH Solstrimmans Arctic Amethyst "Wilma"
ägare och uppfödare: Leif och Katrina Bäckström
4:a
Solstrimmans Sir Dancealot
ägare och uppfödare: Leif och Katrina Bäckström
5:a
SU(u)Ch Solstrimmans Song of Saga "Adam"
ägare och uppfödare: Leif och Katrina Bäckström
6:a
Trewater Bollinger
ägare: Patrik och Annika Magnusson
uppfödare: J. Clark
7:a
Solstrimmans Zecret Mission "Lina"
ägare: Ulla Lindqvist
uppfödare: Leif och Katrina Bäckström