Vi jobbar för dig!
Golden retieverklubben Norrbotten
Vill att du som goldenägare,ska få möjlighet att träffa likasinnade & kunna lära dig om vilka aktiviteter man kan ägna sig åt med sin golden.
Nytt spännande år tillsammans!

Senaste Nytt!

2017-10-27 Aktiviteter
Nose Work