Vi jobbar för dig!
Golden retieverklubben Norrbotten
Vill att du som goldenägare,ska få möjlighet att träffa likasinnade & kunna lära dig om vilka aktiviteter man kan ägna sig åt med sin golden.
Nytt spännande år tillsammans!

 Sidan uppdaterad 2018-04-19

Trimkurs i Kalix 2018-05-14
Läs mer under aktiviteter.
Klubbens Pg: 854880-2