Vi jobbar för dig!
Golden retieverklubben Norrbotten
Vill att du som goldenägare,ska få möjlighet att träffa likasinnade & kunna lära dig om vilka aktiviteter man kan ägna sig åt med sin golden.
Nytt spännande år tillsammans!

Sista Nytt 180209
Aktiviteter


Kurs i "Nose Work" i Luleå 25/3
Läs mer under aktiviteter


Inofficiell Utställning 10/3 -18
Läs mer under utställning.


Klubbens Pg: 854880-2