FB-Retriever

 
Vintern 2014 sjösattes en helt ny, officiellt stambokförd
beskrivning för alla våra retrievers –
Funktionsbeskrivning Retriever (FB-R).
Inledningsvis är det under en tvåårig provperiod
Med start 2014.
Med FB-R har vi nu ett eget verktyg för att beskriva våra hundar
Det är med anledning av att vi behöver något mer än våra jaktprov och working tests för att stödja avelsarbetet och för att vi ska kunna bibehålla och utveckla våra rasers egenskaper.
Faktum är att det bara är 2-4 procent av våra totala populationer som någon gång prövas på officiella jaktprov.Klicka på loggan och läs mer.