Styrelse 2019

Ordförande:
Stefan Lindbäck   070-3254378
stefan.lindback61@gmail.com

Vice Ordförande:
Utställningsansvarig:

Pentti Virkkunen   00-5736070
pentti@sunmistkennel.se

Kassör:
Marie-Louise Widenroth   073-1514492
marie-louise.widenroth@live.se


Ledamot:
Ingrid Grundström  073-6328448
pennygirls@telia.com


Ledamot:
Patric Magnusson 070-2832728
patrik45magnusson@gmail.com


Ledamot
Gunilla Hagenlöv   070-2494207
gunilla.hagenlov@hotmail.com


 
Utbildningsansvarig:
Magnus Pehrsson   0920-80218
116.pehrsson@gmail.com

Suppleant:
Sekreterare

Lilli-Marie Lundström 070-6236400

lili-marie@live.se
Suppleant:
Caroline Lund  070-5752551
lundcaroline@hotmail.com

Suppleant:
Jaktansvarig

Elisabeth Mattsson   070-6750298
elisabeth.mattson70@gmail.com

 
Webbmaster:
Ann-Louise Berglund   070-3603429
akvarellens@telia.com

Valberedning:
Katrina Bäckström 0923-29019
Birgitta Lindström 070-2825360

Revisor:
Hjördis Mämmi

Revisorsuppleant:
Leif Bäckström   070-6459019