Styrelse 2017

Ordförande:
Ingemar Andersson  070-3701850
ingemar.anderson@smurfitkappa.se

Vice Ordförande:
Pentti Virkkunen   070-5736070
info@sunmistkennel.se

Kassör:
Gunilla Hagenlöv   070-2494207
gunilla.hagenlov@hotmail.com

Sekreterare:
Marie-Louise Widenroth   073-1514492
marie-louise.widenroth@live.se

Jaktansvarig:
Elisabeth Mattsson   070-6750298
elisabeth.mattson@gk.se

 
Utbildningsansvarig:
Utställningsansvarig:

Pentti Virkkunen   070-5736070
info@sunmistkennel.se

Funktionsbeskrivnings ansvarig:
Birgitta Lindström   070-2825360
ingvar.lundstrom@telia.com

Ledamot:
Stefan Lindbäck   070-3254378
lili-marie@live.se

Suppleant:
Lena Granberg   070-6547686
lena.granberg03@gmail.com
Suppleant:
Magnus Persson   0920-80218
116.pehrsson@gmail.com
Suppleant:
Ingrid Grundström   076-6328448
pennygirls@telia.com
Webbmaster:
Ann-Louise Berglund   070-3603429
akvarellens@telia.com

Valberedning:
Catrine Nilsson Sammankallande
0923-20096
Katrina Bäckström 0923-29019

Revisor:
Carola Berg   070-1891106
Katarina Sandström   073-0382137

Revisorsuppleant:
Leif Bäckström   070-6459019