Styrelse 2018

Ordförande:
Stefan Lindbäck   070-3254378
stefan.lindback61@gmail.com

Vice Ordförande:
Utställningsansvarig:

Ann-Louise Berglund   070-3603429
akvarellens@telia.com

Kassör:
Gunilla Hagenlöv   070-2494207
gunilla.hagenlov@hotmail.com

Sekreterare:
Marie-Louise Widenroth   073-1514492
marie-louise.widenroth@live.se

Info & Utbildningsansvarig:
Pentti Virkkunen   070-5736070
info@sunmistkennel.se 
Funktionsbeskrivnings ansvarig:
Birgitta Lindström   070-2825360
ingvar.lundstrom@telia.com

Ledamot:
Magnus Pehrsson   0920-80218
116.pehrsson@gmail.com

Suppleant:
Ewa Pettersson Holmqvist 073-0425437
eva.pettersson-holmqvist@kalix.se

Suppleant:
Ingrid Grundström   076-6328448
pennygirls@telia.com

Suppleant:
Jaktansvarig

Elisabeth Mattsson   070-6750298
elisabeth.mattson70@gmail.com

 
Webbmaster:
Ann-Louise Berglund   070-3603429
akvarellens@telia.com

Valberedning:
Catrine Nilsson Sammankallande
0923-20096
Katrina Bäckström 0923-29019
Iris Sandström   070-3797810

Revisor:
Carola Berg   070-1891106
Katarina Sandström   073-0382137

Revisorsuppleant:
Leif Bäckström   070-6459019